اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
81 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دهم) حمیدرضا نصرتی 144
82 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 144
83 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی نهم) حمیدرضا نصرتی 153
84 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 138
85 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هشتم) حمیدرضا نصرتی 139
86 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی4) حمیدرضا نصرتی 154
87 تصویری از برگزاری جلسه نهایی هماهنگی برگزاری همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 144
88 تصاویری از برگزاری جلسه داوری مقالات رسیده به همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 146
89 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 141
90 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 143
91 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 149
92 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 150
93 پاسخ راهبردی جمهوری اسلامی ایران به ترور شهید محسن فخری­ زاده حمیدرضا نصرتی 242
94 تروریسم وهمگرایی ملی حمیدرضا نصرتی 242
95 ایالات متحده،ازاستیلای ژئواستراتژیک جهانی،تا ضعف ژئوپلیتیک منطقه ای حمیدرضا نصرتی 346
96 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 299
97 حکومت ها،کرونا و وفاق ملی حمیدرضا نصرتی 369
98 نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 393
99 تصاویری از برگزاری نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي حمیدرضا نصرتی 360
100 مصاحبه حمیدرضا نصرتی 355