اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
661 نشست مقدماتی بررسی مساله انتقال پایتخت حمیدرضا نصرتی 1920
662 سخنرانی علمی نگاهی به تحولات اخیر روابط ایران و آذربایجان برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1702
663 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1973
664 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1858
665 پیام تسلیت خدمت آقای دکتر نبی اله رشنو سید مصطفی هاشمی 1906
666 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای رادیکال سید مصطفی هاشمی 2195
667 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1980
668 پیام تبریک ارتقاء علمی استادی خانم دکتر پیشگاهی فرد سید مصطفی هاشمی 3517
669 ششمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1981
670 سخنرانی علمی جغرافیای رادیکال برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2024
671 جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1937
672 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1916
673 گزارش تکمیلی سخنرانی رقابت های ژئوپلیتیک و مصلحت های راهبردی در روابط ایران و امریکا سید مصطفی هاشمی 1920
674 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای فمینیسم سید مصطفی هاشمی 1915
675 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1937
676 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1890
677 نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب جغرافیای انتخابات برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2247
678 سخنرانی علمی چیستی جغرافیای جنسیت برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2151
679 گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران - پدافند غير عامل حمیدرضا نصرتی 2351
680 گزارش تکمیلی سحنرانی چشم انداز تحولات سوریه سید مصطفی هاشمی 2096