اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
61 برگزاری سخنرانی تبیین مفهوم ژئوپلیتیک مواد مخدر از طریق اسکایپ حمیدرضا نصرتی 199
62 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سیزدهم) حمیدرضا نصرتی 193
63 پیام تبریک به دکتر حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 188
64 راه اتدازی واتس آپ خط رسمی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 174
65 نشست علمی بررسی اثرگذاری مناقشه قره باغ بر گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 176
66 یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 176
67 وبینار تخصصی نقد کتاب نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان ها، نظریه ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 170
68 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی5) حمیدرضا نصرتی 167
69 گواهی رتبه علمی فصلنامه ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 166
70 گزارش روزنامه شروع (روزنامه اقتصادی صبح ایران) حمیدرضا نصرتی 165
71 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 160
72 گزارش هفته نامه اقتصادی – اجتماعی مناطق آزاد (شماره 105) حمیدرضا نصرتی 151
73 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 145
74 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 156
75 گزارش روزنامه تعادل حمیدرضا نصرتی 144
76 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوازدهم) حمیدرضا نصرتی 140
77 گزارش مصور همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی حمیدرضا نصرتی 142
78 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی یازدهم) حمیدرضا نصرتی 151
79 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 151
80 لینک های پخش زنده همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي حمیدرضا نصرتی 157