اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
41 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 96
42 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 109
43 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 92
44 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 88
45 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 165
46 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 177
47 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی6) حمیدرضا نصرتی 173
48 کارگاه آموزشی مقاله نویسی حمیدرضا نصرتی 228
49 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 212
50 کارگاه آموزشی آنلاین حمیدرضا نصرتی 216
51 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 208
52 انتخابات و پدیده نوکیسه گی حمیدرضا نصرتی 213
53 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 220
54 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 202
55 نشست یک روزه بحران قره باغ حمیدرضا نصرتی 251
56 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 203
57 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 239
58 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 232
59 برگزاری همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان (ابعاد مفهومی و عملی) حمیدرضا نصرتی 211
60 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 209