اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
181 گزارش مجمع عمومی سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 539
182 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 486
183 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 589
184 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 500
185 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 548
186 پیام تبریک به دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 513
187 کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 541
188 آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد محمدرضا سحاب حمیدرضا نصرتی 504
189 رشته نشست‌های جغرافیای سیاسی: برداشت‌ها و رویکردها حمیدرضا نصرتی 568
190 دیدار اعضای اندیشکده ژئوپلیتیک فارابی دانشگاه فردوسی مشهد با آقای دکتر رحیم صفوی حمیدرضا نصرتی 563
191 اطلاعیه تدوین کتاب در حوزه مرز و مرزبانی با رویکرد نظامی، دفاعی و امنیتی حمیدرضا نصرتی 539
192 سخنرانی دکتر میرحیدر حمیدرضا نصرتی 602
193 اولین جلسه کمیته علمی همایش اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیکی مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای حمیدرضا نصرتی 580
194 اطلاعیه تمدید عضویت حمیدرضا نصرتی 533
195 همایش اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیکی مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای حمیدرضا نصرتی 659
196 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر عمران راستی حمیدرضا نصرتی 786
197 پیام تسلیت به استاد ارجمند جناب آقای سرلشکر دکتر صفوی حمیدرضا نصرتی 649
198 نشست آسیب شناسی آموزش و پژوهش در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 630
199 طرح ابتکار صلح هرمز حمیدرضا نصرتی 640
200 سیاست های ژئواستراتژیک ایران برای تغییرخاورمیانه حمیدرضا نصرتی 842