اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
141 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 479
142 چرا تجارت دریایی ایران و ونزوئلا مهم است؟ حمیدرضا نصرتی 470
143 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 435
144 انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی / جغرافیایی حمیدرضا نصرتی 497
145 راهبرد جغرافیای سیاسی / ژئوپلیتیکی حل بحران کرونا و بیماری های پاندمیک حمیدرضا نصرتی 474
146 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 402
147 بحران کرونا و تحول مفهوم امنیت ملی و بین المللی حمیدرضا نصرتی 474
148 اسلام، هویت ایرانی؛ تاثیرات ژئوپلیتیکی گذشته، حال؛ نقشه راه پیش رو حمیدرضا نصرتی 466
149 آیا مهره خوش شانس عراقی ها رای می آورد؟ حمیدرضا نصرتی 470
150 گردهمایی و نشست تخصصی گرامیداشت روز ملی خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 460
151 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 456
152 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 453
153 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 471
154 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 567
155 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 544
156 همايش "ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایداردر مناطق مرزی با رویکرد آمایشی” حمیدرضا نصرتی 529
157 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 497
158 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 635
159 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 544
160 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 566