اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
121 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم) حمیدرضا نصرتی 264
122 برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 308
123 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 271
124 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم) حمیدرضا نصرتی 277
125 مصاحبه آقای دکتر حمداله سجاسی حمیدرضا نصرتی 278
126 تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حمیدرضا نصرتی 279
127 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوم) حمیدرضا نصرتی 261
128 مصاحبه آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 245
129 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی اول) حمیدرضا نصرتی 233
130 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 270
131 مصاحبه آقای دکتر هادی اعظمی حمیدرضا نصرتی 366
132 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی2) حمیدرضا نصرتی 353
133 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی1) حمیدرضا نصرتی 348
134 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی3) حمیدرضا نصرتی 367
135 ثبت همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 334
136 متن سخنرانی دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 393
137 مقاله طرح تحول بنیادین ساختار سازمانی و دستگاه اداری حکومت جمهوری اسلامی ایران حمیدرضا نصرتی 426
138 مراسم بزرگداشت (مجازی) دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 405
139 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 393
140 سردشت قربانی استراتژی حزب بعث حمیدرضا نصرتی 433