اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
101 تصاویری از برگزاری نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی حمیدرضا نصرتی 305
102 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 298
103 راهنمای پرداخت وجه به همایش حمیدرضا نصرتی 243
104 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 229
105 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 283
106 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 286
107 موانع سیاسی عمده سد راه توسعه کشور واثرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 333
108 همگرایی همسایگان شمالی حمیدرضا نصرتی 319
109 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هفتم) حمیدرضا نصرتی 306
110 سومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 300
111 دومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 284
112 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی ششم) حمیدرضا نصرتی 273
113 اولین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 280
114 راه اندازی پیج اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 275
115 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 252
116 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم) حمیدرضا نصرتی 247
117 سخنرانی آقای دکتر اعظمی حمیدرضا نصرتی 240
118 سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 287
119 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 280
120 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 290