گردهمایی و نشست تخصصی گرامی‌داشت روز ملی خلیج فارس

  • PDF

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور برگزار می‌کند...

گردهمایی و نشست تخصصی گرامی‌داشت...
« روز ملی خلیج فارس»...

➖ محورهای همایش:

۱. تحلیل حضور چین در منطقه‌ی خلیج فارس و دریای عمان

۲. تحلیل قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان

۳. تحلیل دیپلماسی دریایی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس

سخنرانان:

➖ دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری -
معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران(رئیس نشست)

➖ دریادار دوم ستاد غلامرضا طحانی -
معاون عملیات نداجا، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

➖ امیر سرتیپ دوم دکتر حمید کریمی - عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دبیر نشست)

➖ دکتر علیرضا محرابی - دانشیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران

➖ دکتر دیاکو حسینی- مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

➖ دکتر سهراب عسگری - استادیار دانشگاه پیام نور، عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران

➖ دکتر مسعود رضایی - قائم مقام مرکز مطالعات خلیج فارس

زمان:
➖ دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ١۴٠٠

➖ همایش دانشجویی ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰

➖ نشست تخصصی ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰

➖ مکان: دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

لینک ورود:http://kargah.eelm.ir/برای ورود به صورت مهمان باید رمز زیر وارد شود:


123456