اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 57
2 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 37
3 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 30
4 لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات بازرسی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 57
5 لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 61
6 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 35
7 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 35
8 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 29
9 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 36
10 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 26
11 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 25
12 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 98
13 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 116
14 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی6) حمیدرضا نصرتی 113
15 کارگاه آموزشی مقاله نویسی حمیدرضا نصرتی 160
16 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 150
17 کارگاه آموزشی آنلاین حمیدرضا نصرتی 147
18 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 146
19 انتخابات و پدیده نوکیسه گی حمیدرضا نصرتی 155
20 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 152