اخبار انجمن

اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع کسانی که در کنگره یازدهم انجمن ژئوپلیتیک ایران که با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در تاریخ 27 بهمن ماه 1399 برگزار شد شرکت نموده و مقاله داده...

بخش: اخبار داخلی انجمن


استفاده از موقعیت خلیج فارس در جهت صلح و همگرایی منطقه ای

استفاده از موقعیت خلیج فارس در جهت صلح و همگرایی منطقه ای

مصاحبه دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران) با خبرگزاری رضوی .... (این تحلیل صرفا دیدگاه مصاحبه شونده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)... دبیر انجمن...

بخش: اخبار داخلی انجمن


گردهمایی و نشست تخصصی گرامی‌داشت روز ملی خلیج فارس

 گردهمایی و نشست تخصصی گرامی‌داشت روز ملی خلیج فارس

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور برگزار می‌کند...گردهمایی و نشست تخصصی گرامی‌داشت... « روز ملی خلیج فارس»...➖ محورهای همایش:۱. تحلیل حضور...

بخش: اخبار داخلی انجمن


نشست علمی روز ملی خلیج فارس

نشست علمی روز ملی خلیج فارس

انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن علمی معلمان جغرافیای خراسان رضوی با همکاری کتابخانه آستان قدس رضوی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و اندیشکده رضوی برگزار می‌کنند..نشست علمی « روز ملی...

بخش: اخبار داخلی انجمن


فرمول شکست‌ ناپذیری برجام برای ایران

فرمول شکست‌ ناپذیری برجام برای ایران

مصاحبه دکتر مرتضی قورچی (نائب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و استایار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی) با سایت بورسان ... (این تحلیل صرفا دیدگاه مصاحبه شونده بوده و انتشار آن...

بخش: اخبار داخلی انجمن


سند راهبردی ایران و چین، چرخش قدرت از غرب به شرق

سند راهبردی ایران و چین، چرخش قدرت از غرب به شرق

مصاحبه دکتر هادی اعظمی (ریاست انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)... (این تحلیل صرفا دیدگاه مصاحبه شونده بوده و انتشار آن...

بخش: اخبار داخلی انجمن


دکتر محمدرضا هیودی

دکتر محمدرضا هیودی

دکتر محمدرضا هیودی.... دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی... (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)... قرارداد 25 ساله ایران و چین؛ راهبردی اقتصادی سیاسی،...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

فصلنامه جغرافیای سیاسی