اخبار انجمن

اطلاعیه

اطلاعیه

با توافقات به عمل آمده بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و ستاد امور رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد، اعضای محترم انجمن‌ که دارای کارت عضویت معتبر باشند، با اخذ معرفی نامه از...

بخش: اخبار داخلی انجمن


فراخوان طرح های کسر خدمت سربازی

فراخوان طرح های کسر خدمت سربازی

فراخوان طرح های کسر خدمت سربازی ....(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری).....* شرایط لازم: ۱. این اداره فقط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری طرح کسری خدمت سربازی واگذار...

بخش: اخبار داخلی انجمن


گزارش نشست اشتغال دانش آموختگان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

گزارش نشست اشتغال دانش آموختگان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

گزارش نشست اشتغال دانش آموختگان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک....   نشست‌ راهکارهای اشتغال برای دانشجویان و دانش آموختگان جغرافیای سیاسی، با حضور اعضای هیأت مدیره و آقایان دکتر حافظ نیا، دکتر...

بخش: اخبار داخلی انجمن


مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. پایگاه خبری دانشگاه تهراندکتر سید عباس احمدی عضو هیأت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و...

بخش: اخبار داخلی انجمن


حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا

حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا

حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا. تهران. 19 تیر ماه 1400، با حضور دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران...

بخش: اخبار داخلی انجمن


تحولات افغانستان به نفع منطقه و ایران نیست

تحولات افغانستان به نفع منطقه و ایران نیست

دکتر کیومرث یزدانپناه درو.... دانشیارجغرافیای سیاسی دانشگاه تهران... (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)... تحولات افغانستان به نفع منطقه و ایران نیست... جنایات...

بخش: اخبار داخلی انجمن


بحران سیاسی ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه، تضاد درونی یا محرک خارجی

بحران سیاسی ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه، تضاد درونی یا محرک خارجی

دکتر محمدرضا هیودی.... دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی... (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)... بحران سیاسی ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه، تضاد درونی یا محرک...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

فصلنامه جغرافیای سیاسی