اخبار انجمن

اطلاعیه

اطلاعیه

انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن ژئوپليتيک ايران....به تاريخ  1399/12/09..... از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر روز شنبه 9 اسفند 1399....لطفا کد نامزد های مورد نظر خود را...

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه

اطلاعیه

لینک پخش جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران در روز شنبه 9 اسفند 1399 ساعت 15 تا 17 در محیط اسکای روم https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/geopolitical

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه

اطلاعیه

انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن ژئوپليتيک ايرانبه تاريخ  1399/12/09از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر روز شنبه 9 اسفند 1399لطفا کد نامزد های مورد نظر خود را...

بخش: اخبار داخلی انجمن


لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات بازرسی انجمن ژئوپلیتیک ایران

لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات بازرسی انجمن ژئوپلیتیک ایران

لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات بازرسی انجمن ژئوپلیتیک ایران..... زمان: 9 اسفند 1399 .... ساعت 9 تا 16

بخش: اخبار داخلی انجمن


لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران..... زمان: 9 اسفند 1399 .... ساعت 9 تا 16

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه

اطلاعیه

راهنمای ثبت نام نهایی در سایت برای شرکت در انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران توسط اعضا پیوسته انجمن که واجد شرایط رای دادن هستند. لطفا با دقت ببینید. فایل راهنما را میتوانید...

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

به آگاهی اعضای دارای حق رای می رساند تا ساعت ۱۳ امروز ۷ اسفند؛ تعداد ۳۹ نفر برای رای دادن ثبت نام کرده اند. با توجه به اینکه فردا ۸...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج