هیات مدیره فعلی - دومین هیات مدیره انجمن

  • PDF
فهرست مطلب
هیات مدیره فعلی
پنجمین هیات مدیره انجمن
چهارمین هیات مدیره انجمن
سومین هیات مدیره انجمن
دومین هیات مدیره انجمن
اولین هیات مدیره انجمن
تمامی صفحات

 

دومین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

1-     خانم دکتر دره  میرحیدر  (رئیس هیات مدیره)

2-    آقای دکتر محمد اخباری (نائب رئیس  هیات مدیره)

3-    آقای دکتر غلامحسن حیدری  (خزانه دار)

4-    آقای دکتر هادی اعظمی  (دبیر انجمن)

5-    آقای دکتر بهرام  امیراحمدیان  (عضو هیأت مدیره)

 

بازرسان اصلی

1-    آقای دکتر حمیدرضا  محمدی

2-     خانم مریم امیدیآخرین به روز رسانی در پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 22:30