اساسنامه انجمن - فصل سوم

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات

 

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

1-6- عضويت پيوسته:

موسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل درجه کارشناسي ارشد در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و رشته هاي وابسته باشند­، مي­ توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

2-6- عضويت وابسته:کسانی که داري درجه کارشناسي هستند و مدت پنج سال به نحوي در يکي از رشته هاي مذکور در بند6-1 شاغل باشند.

1-2-6- اعضای برجسته وابسته با تصویب کمیته پذیرش می­ توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

3-6-عضويت دانشجويي:

کليه دانشجوياني که در رشته هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به تحصيل اشتغال دارند.

 

4-6-عضويت افتخاري:

شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حائز اهميت خاص بوده و يا در پشبرد اهداف انجمن کمک هاي موثر و ارزنده ­اي نموده باشند.

5-6-اعضاي موسساتي (حقوقي ):

سازمان هايي که در زمينه­ هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي­ توانند به عضويت انجمن در آيند .

تبصره: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده 7: هر يک از اعضاء سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع  عمومي متناسب با نوع عضویت تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي­ کند .

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند .

ماده 8: عضويت در یکی از موارد زير خاتمه مي ­يابد:

 

1-8- استعفاي کتبي عضو و ارائه آن به هیئت مدیره

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه پس از اعلام کتبی به وی توسط رئیس هیئت مدیره

تبصره1- : تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است .

تبصره 2- آن ذسته از اعضایی که عضویت آنها خاتمه یافته، مشروط به پرداخت حق عضویت در چارچوب ضواب انجمن، می توانند مجددا تقاضای عضویت نمایند.
آخرین به روز رسانی در جمعه 16 آذر 1397 ساعت 19:43