اساسنامه انجمن

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات
بازدیدکننده محترم

شما می توانید اصل اساسنامه انجمن را بصورت فایل PDF مشاهده نمائید. جهت مشاهده این فایل اینجا را کلیک کنید.


فصل اول:کليات و اهداف

ماده1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه  کمی و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه ­هاي  مربوط به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،انجمن ژئوپلیتک ایران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي­ شود، تشکيل مي­ گردد.

ماده 2: انجمن مو سسه­ اي غير انتفاعي است و در زمينه­ هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي­ کند و از تاريخ ثبت داري شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن نماينده  قانوني انجمن مي باشد.

ماده3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان سمیه- جنب برج سپهر- ساختمان خاقانی- ورودی غربی- طبقه ششم واحد 46 مي باشد و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمن­ هاي علمي مي­ تواند در هر منطقه از کشور تشکيل گردد.

تبصره: هيئت مديره مي­ تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مرکز اصلي انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمي کثيرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي ­شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است .


 

فصل دوم- وظايف و فعاليت ها

ماده 5: به منظور نيل به هدف هاي مذکور در ماده (1) اين اساسنامه،انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين­ المللي بین محققان و متخصصاني که به گونه ­اي با علم جغافیای سیاسی و ژئوپلیتیک سروکار دارند.

2-5- همکاري با نهادهاي اجريي، علمي، پژوهشي، در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجري طرح ها و برنامه­ هاي مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .

3-5- ترغيب و تشويق پژو هشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز .

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.

5-5- تشکیل گردهمايي­ هاي ملّي، منطقه ­اي و بين­ المللي .

6-5- انتشار کتب و نشريات علمي.

 


 

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

1-6- عضويت پيوسته:

موسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل درجه کارشناسي ارشد در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و رشته هاي وابسته باشند­، مي­ توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

2-6- عضويت وابسته:کسانی که داري درجه کارشناسي هستند و مدت پنج سال به نحوي در يکي از رشته هاي مذکور در بند6-1 شاغل باشند.

1-2-6- اعضای برجسته وابسته با تصویب کمیته پذیرش می­ توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

3-6-عضويت دانشجويي:

کليه دانشجوياني که در رشته هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به تحصيل اشتغال دارند.

 

4-6-عضويت افتخاري:

شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حائز اهميت خاص بوده و يا در پشبرد اهداف انجمن کمک هاي موثر و ارزنده ­اي نموده باشند.

5-6-اعضاي موسساتي (حقوقي ):

سازمان هايي که در زمينه­ هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي­ توانند به عضويت انجمن در آيند .

تبصره: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده 7: هر يک از اعضاء سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع  عمومي متناسب با نوع عضویت تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي­ کند .

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند .

ماده 8: عضويت در یکی از موارد زير خاتمه مي ­يابد:

 

1-8- استعفاي کتبي عضو و ارائه آن به هیئت مدیره

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه پس از اعلام کتبی به وی توسط رئیس هیئت مدیره

تبصره1- : تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است .

تبصره 2- آن ذسته از اعضایی که عضویت آنها خاتمه یافته، مشروط به پرداخت حق عضویت در چارچوب ضواب انجمن، می توانند مجددا تقاضای عضویت نمایند.
 

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلي عبارتند از :

الف )مجمع عمومي

ب)هيئت مديره

ج)بازرسان

الف )مجمع عمومي

 

ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته و دارای کارت عضویت معتبر انجمن به صورت عادي يا فوق­ العاده تشکيل مي شود .

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يکبار تشکيل مي شود و با حضور يا راي کتبي نصف بعلاوه يک کل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اکثر آراء معتبر است .

2-10- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم بلافاصله حداقل یک ماه بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت می­ یابد.

3-10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1: دعوت براي تشکيل مجامع عمومي به صورت کتبي يا در آگهي روزنامه کثير الانتشار است و بايد حداقل پانزده  روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاي  پيوسته برسد.

تبصره 2: يک سوم اعضاي پيوسته مي ­توانند مستقيما اقدام به دعوت براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده  نمايند مشروط بر اينکه هيئت مديره و نيز بازرسان انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ  منفي داده باشند و در چنين حالتي ، ایشان باید در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، توسط هيئت مديره يا بازرسان تصريح نمايند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است  و هیئت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي عادی و فوق العاده

1-11- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان

2-11- تصويب خط مشي انجمن

3-11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرسان

4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصویب ترازنامه

5 -11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

6-11-  عزل هيأت مديره و بازرسان

7-11- تصويب  انحلال انجمن .

8-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه­ های سال گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه ­اي مرکب از يک رئيس ، يک منشي و دو ناظر که از بین عضا پیوسته حاض در جلسه برگزیده خواهند شد، اداره مي­ شوند .

تبصره 2: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي­شوند .

تبصره 3: اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين کساني باشند که قصد دارند خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرسان کانديد کنند.

تبصره 4: مجمع عمومی فوق­ العاده به منظور تصمیم گیری در موارد عمده و اساسی به ویژه در موارد بندهای 5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می­ شود.

تبصره 5: هیأت رئیسه در جلسه مجمع عمومی، موظف است قبل از انجام رأی گیری از هویت و شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، از حیث معتبر بودن کات عضویت پیوسته آنان اطمینان حاصل نمایند.

تبصره 6: رای دادن بر اساس اائه کارت عضویت پیوسته معتبر انجام می شود و هیأت ئیسه موظف است از معتبر بودن کارت عضویت پیوسته أی دهندگان قبل از ارائه برگ رأی اطمینان حاصل نمایند.

 

ب) هيأت مديره

ماده 12: هيأت مديره انجمن مرکب از 5 عضو اصلي و2  نفر عضو علي البدل می باشد.که هر دو سال يک بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي­ شوند .

1-12- هيچ يک از اعضا نمي­ توانند بيش از دو بار متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

2-12- عضويت در هيأت مديره افتخاري است .

3-12- هيأت مديره حداکثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با راي کتبی نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار  و نیز مسئول ارتباطات و تفکیک و تعین وظایف آنان اقدام می نمایند.

4-12- کليه اسناد تعهد آور و اوراق بها دار با امضاي رئيس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس  معتبر است .

5-12- هيأت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يک  بار تشکيل جلسه دهد . فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ  تشکيل جلسه حداقل سه روز است .

6-12- جلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي­ يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است .

7-12- کليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر  یا زونکن صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي شود .

8-12- شرکت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است  و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

9-12- در صورت استعفاء، برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هیأت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10-12- شرکت بازرسان در جلسات هيأت مديره  بدون داشتن حق راي مجاز است .

11-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از  پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را  همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدیداز سوی کمسیون انجمن­ های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي ­باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-13- تشکيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- هيأت مديره مي ­تواند هر اقدام و معامله ­اي را که ضروري بداند در مورد نقل وانتقال اموال غير منقول انجمن و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن  به استثني واگذاري قطعي اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد .

4-13- جز درباره موضوعاتي که به موجب اساسنامه، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيأت مديره کليه اختيارات لازم بري اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالي و صورتحساب در آمدها و هزينه هاي  انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع  نظارت در موقع مقرر .

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير .

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف  انجمن .

9-13- جلب هدايا و کمک هاي مالي

10-13 - اهداي بورسيه تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم درمورد عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي بارعايت قوانين و مقررات جاري کشور

12-13- ارسال گزارشات لازم به کميسيون انجمن­ هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.

13-13- پذیرش افراد برای عضویت در انجمن.

14-13- تشکیل واحدهای اجرایی انجمن و تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

ج) بازرسان

ماده 14: مجمع عمومي عادي  پس از انجام انتخابات هیأت مدیره، از بین اعضاء پیوسته انجمن دو  نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان علي البدل براي مدت دوسال انتخاب مي ناميد .

تبصره1: انتخاب مجدد بازرسان برای یک دوره متوالی دیگر بلا مانع است .

تبصره 2- هیأت رئیسه جلسه، فرآیند انتخابات بازرسان را همانند انتخاب هیأت مدیره مراقبت و اجرا خواهد نمود.

ماده 15: وظايف بازرسان به شرح زير است :

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2-15- بررسي گزارش سالانه  هيأت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي .

3-15- گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره1 : کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار بگيرد .

 


 

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن

ماده16: انجمن مي­ تواند گروه ها و کميته­ هاي زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره تعيين مي­ شود به فعاليت مي ­پردازد.

الف) گروههای علمی

-         گروه هاي تخصصي  علمی متناسب با گرایش های مربوطه

-         گروه یکسان سازی مفاهیم اصطلاحات و روش های مربوطه

ب) واحدهای اداری و اجرایی

- کميته آموزش و پژ وهش

- کميته انتشارات

- کميته آمار و اطلاعات

- کميته پذيرش و روابط عمومي

- کميته گردهمايي هاي علمي

- کمیته روابط عمومی و تبلیغات

1-16- ایجاد یا انحلال گروه ها و واحدها و نیز تهیه و تصویب آئین نامه نحوه فعالیت آنها با هیئت مدیره انجمن است.

2-16- انتخاب مسئولین گروه های علمی و واحدهای اداری و اجرایی به عهده هیأت مدیره بوده که پس از تایید انتصاب آنها با حکم رئیس هیئت مدیره انجام خواهد پذیرفت.

 


 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده17: منابع مالي انجمن عبارتند از :

1-17- حق عضويت اعضاء

2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي،پژوهشي ومشاوره اي

3-17- دريافت هدايا و کمک ها

4-17- کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه­ هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود .

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانک هاي کشور نگهداري مي شود .

ماده 20: هيچ يک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و بستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند .

ماده 21: کليه مدارک و پرونده مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي­ شود و در مواقع مراجعه مرجع  نظارت يا  سير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرا خواهد گرفت .

ماده 22: هر گونه تغيير در مفاد  اساسنامه،  پس از تصويب کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است .

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي  يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند .

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيئت تسويه­ اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي­ ها کليه دارائي ­هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظارت  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به يکي از واحدهای آموزشي يا پژوهشي  جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک  در یکی از دانشگاههای کشو ترجیحاً دارای قطب جغرافیای سیاسی واگذار کند.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 58زير ماده و 19تبصره در جلسه مورخ  1390/10/01 مجمع عمومي فوق العاده انجمن به تصويب رسيد.

 


آخرین به روز رسانی در جمعه 16 آذر 1397 ساعت 19:43