نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
767

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 06:51

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
308 40.2%
نامطلوب
238 31%
خوب
122 15.9%
متوسط
47 6.1%
باید کیفیت بالاتر برود
46 6%