معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
101 مکان ها و مناطق استراتژیک جهان سید مصطفی هاشمی 4046
102 جغرافیای پساساختارگرا سید مصطفی هاشمی 4003
103 ژئوپلیتیک کردستان عراق روابط عمومی 3370
104 از ژئوپلیتیک تا چشم‌انداز «فرهنگ جغرافیا» روابط عمومی 3116
105 جغرافیای سیاسی فضای مجازی روابط عمومی 9026
106 ژئوپلیتیک کاربردی روابط عمومی 3923
107 جغرافیای سیاسی مرزهای ایران حمیدرضا نصرتی 6722
108 جغرافیای استراتژیک ایران (جلد دوم) حمیدرضا نصرتی 4923
109 خاطرات محمد‌رضا حافظ‌نیا روابط عمومی 4023
110 ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 3393
111 مقدمه ای بر ژئوپلیتیک محیط زیست حمیدرضا نصرتی 3320
112 جغرافیای مرز با تأکید بر مرز‌های ایران روابط عمومی 4385
113 فضا بعد چهارم قدرت روابط عمومی 3350
114 جغرافیای سیاسی و حقوقی آب‌های ایران (خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر) روابط عمومی 4057
115 جایگاه دریای خزر در استراتژی‌های جهانی با تأکید بر قرن 21 روابط عمومی 3474
116 زمین‌لرزه و مدیریت بحران روابط عمومی 2952
117 ژئوپلیتیک تغییرات جوی روابط عمومی 2948
118 ناحیه‌گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی روابط عمومی 3256
119 دیپلماسی و امنیت انرژی روابط عمومی 2765
120 ژئوپلیتیک حقوق بشر در جهان روابط عمومی 2587