معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
101 مکان ها و مناطق استراتژیک جهان سید مصطفی هاشمی 3978
102 جغرافیای پساساختارگرا سید مصطفی هاشمی 3934
103 ژئوپلیتیک کردستان عراق روابط عمومی 3319
104 از ژئوپلیتیک تا چشم‌انداز «فرهنگ جغرافیا» روابط عمومی 3082
105 جغرافیای سیاسی فضای مجازی روابط عمومی 8890
106 ژئوپلیتیک کاربردی روابط عمومی 3869
107 جغرافیای سیاسی مرزهای ایران حمیدرضا نصرتی 6491
108 جغرافیای استراتژیک ایران (جلد دوم) حمیدرضا نصرتی 4865
109 خاطرات محمد‌رضا حافظ‌نیا روابط عمومی 3989
110 ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 3353
111 مقدمه ای بر ژئوپلیتیک محیط زیست حمیدرضا نصرتی 3279
112 جغرافیای مرز با تأکید بر مرز‌های ایران روابط عمومی 4345
113 فضا بعد چهارم قدرت روابط عمومی 3321
114 جغرافیای سیاسی و حقوقی آب‌های ایران (خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر) روابط عمومی 4023
115 جایگاه دریای خزر در استراتژی‌های جهانی با تأکید بر قرن 21 روابط عمومی 3447
116 زمین‌لرزه و مدیریت بحران روابط عمومی 2928
117 ژئوپلیتیک تغییرات جوی روابط عمومی 2919
118 ناحیه‌گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی روابط عمومی 3232
119 دیپلماسی و امنیت انرژی روابط عمومی 2732
120 ژئوپلیتیک حقوق بشر در جهان روابط عمومی 2557