اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
81 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دهم) حمیدرضا نصرتی 146
82 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 146
83 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی نهم) حمیدرضا نصرتی 156
84 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 140
85 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هشتم) حمیدرضا نصرتی 141
86 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی4) حمیدرضا نصرتی 156
87 تصویری از برگزاری جلسه نهایی هماهنگی برگزاری همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 148
88 تصاویری از برگزاری جلسه داوری مقالات رسیده به همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 148
89 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 143
90 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 145
91 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 150
92 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 152
93 پاسخ راهبردی جمهوری اسلامی ایران به ترور شهید محسن فخری­ زاده حمیدرضا نصرتی 244
94 تروریسم وهمگرایی ملی حمیدرضا نصرتی 245
95 ایالات متحده،ازاستیلای ژئواستراتژیک جهانی،تا ضعف ژئوپلیتیک منطقه ای حمیدرضا نصرتی 348
96 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 302
97 حکومت ها،کرونا و وفاق ملی حمیدرضا نصرتی 371
98 نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 395
99 تصاویری از برگزاری نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي حمیدرضا نصرتی 362
100 مصاحبه حمیدرضا نصرتی 356