اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
561 پیام تسلیت خدمت آقای دکتر نبی اله رشنو سید مصطفی هاشمی 1787
562 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای رادیکال سید مصطفی هاشمی 2042
563 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1835
564 پیام تبریک ارتقاء علمی استادی خانم دکتر پیشگاهی فرد سید مصطفی هاشمی 3359
565 ششمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1843
566 سخنرانی علمی جغرافیای رادیکال برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1888
567 جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1824
568 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1773
569 گزارش تکمیلی سخنرانی رقابت های ژئوپلیتیک و مصلحت های راهبردی در روابط ایران و امریکا سید مصطفی هاشمی 1774
570 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای فمینیسم سید مصطفی هاشمی 1776
571 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1794
572 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1757
573 نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب جغرافیای انتخابات برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2088
574 سخنرانی علمی چیستی جغرافیای جنسیت برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2004
575 گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران - پدافند غير عامل حمیدرضا نصرتی 2197
576 گزارش تکمیلی سحنرانی چشم انداز تحولات سوریه سید مصطفی هاشمی 1950
577 همایش ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2174
578 پنجمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1933
579 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1925
580 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 2018