اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
501 سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1788
502 سخنرانی علمی آسیب شناسی فضای حاکم بر نظام آموزشی موجود برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1558
503 فراخوان مقاله مجله ی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 2523
504 اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1464
505 برنامه نهایی همایش دیپلماسی هسته ای حمیدرضا نصرتی 1492
506 سخنرانی علمی آسیب شناسی فضای حاکم بر نظام اموزشی موجود حمیدرضا نصرتی 1705
507 پیام تبریک به جناب آقای دکتر مراد کاویانی راد حمیدرضا نصرتی 1817
508 تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1606
509 گزارش ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزي و مدیریت شهري با تاکید بر مولفه هاي شهر ایرانی - اسلامی حمیدرضا نصرتی 1761
510 تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 1435
511 نشست علمی نسبت بین جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 1566
512 گزارش سفر علمی اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد حمیدرضا نصرتی 1658
513 همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت حمیدرضا نصرتی 1926
514 تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 1469
515 همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1517
516 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1490
517 اطلاعیه سخنرانی حمیدرضا نصرتی 1560
518 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 1524
519 اطلاعیه تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 1565
520 تغییر زمان برگزاری همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصتهای سرمایه گذاری حمیدرضا نصرتی 1576