اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
481 تمدید ارسال مقالات به دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب حمیدرضا نصرتی 1556
482 قطـــب عــلـمی جغرافیای سیاسی دانشــگاه تربـیت مـــدرس با مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند حمیدرضا نصرتی 1634
483 اطلاعیه برگزاری هشتمین کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران حمیدرضا نصرتی 1589
484 «دومین جلسه هفتمین دوره هيات مديره انجمن ژئوپليتيک ايران» حمیدرضا نصرتی 1455
485 قدرت پیش­ بینی ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 1762
486 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک خراسان حمیدرضا نصرتی 1516
487 خبرنامه پاییز 93 حمیدرضا نصرتی 1545
488 متن کامل سخنرانی جغرافیا نخست در خدمت صلح حمیدرضا نصرتی 2052
489 اولین جلسه هفتمین دوره هيات مديره انجمن ژئوپليتيک ايران حمیدرضا نصرتی 1526
490 نشست هم اندیشی کارگروه مطالعات ژئوپلیتیک و مدیریت سیاست داخلی وزارت کشور حمیدرضا نصرتی 1549
491 پیام تبریک به سرکار خانم دکتر زهرا احمدی پور حمیدرضا نصرتی 1789
492 پیام تبریک به جناب آقای دکتر محمد اخباری حمیدرضا نصرتی 1720
493 مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران در همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی حمیدرضا نصرتی 1499
494 میزگرد علمی ژئوپلیتیک انتقادی حمیدرضا نصرتی 1571
495 سخنرانی علمی "جغرافیا: نخست در خدمت صلح " برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1724
496 سخنرانی علمی ژئوپلیتیک و تحولات تاریخی در ایران حمیدرضا نصرتی 1614
497 سخنرانی علمی جغرافیا: نخست در خدمت صلح حمیدرضا نصرتی 1688
498 متن کامل سخنرانی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1936
499 مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1535
500 سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1774