اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
461 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1807
462 دوره های آموزشی انجمن ژئوپلیتیک سید مصطفی هاشمی 1702
463 اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران سید مصطفی هاشمی 1866
464 حضور دکتر براری در انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1886
465 گزارش دهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1590
466 تمدید ارسال آثار به دومین دوره انتخاب برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1606
467 گزارش نهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1663
468 اولین جلسه ششمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران روابط عمومی 1765
469 گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران روابط عمومی 1723
470 نتایج نهایی رتبه‌های اول «انتخاب برترین آثار در جغرافیای سیاسی در سال 1389» روابط عمومی 1994
471 پاسخ وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک روابط عمومی 1841
472 همایش دولت محلی کارآمد در ایران روابط عمومی 3199
473 متن نامه اعتراضی انجمن ژئوپليتيك ايران در رابطه با حذف نام خليج‌فارس در نقشه‌هاي شركت گوگل روابط عمومی 2073