اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
461 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1657
462 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1547
463 پیام تسلیت خدمت آقای دکتر نبی اله رشنو سید مصطفی هاشمی 1623
464 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای رادیکال سید مصطفی هاشمی 1863
465 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1653
466 پیام تبریک ارتقاء علمی استادی خانم دکتر پیشگاهی فرد سید مصطفی هاشمی 3073
467 ششمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1667
468 سخنرانی علمی جغرافیای رادیکال برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1709
469 جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1639
470 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1606
471 گزارش تکمیلی سخنرانی رقابت های ژئوپلیتیک و مصلحت های راهبردی در روابط ایران و امریکا سید مصطفی هاشمی 1615
472 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای فمینیسم سید مصطفی هاشمی 1609
473 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1592
474 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1573
475 نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب جغرافیای انتخابات برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1872
476 سخنرانی علمی چیستی جغرافیای جنسیت برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1795
477 گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران - پدافند غير عامل حمیدرضا نصرتی 1997
478 گزارش تکمیلی سحنرانی چشم انداز تحولات سوریه سید مصطفی هاشمی 1741
479 همایش ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1981
480 پنجمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1751