اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
441 همایش ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1739
442 پنجمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1541
443 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1487
444 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1625
445 دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1657
446 سخنرانی علمی آقای دکتر حافظ نیا با موضوع مسئله فلسفه و ماهیت در جغرافیا سید مصطفی هاشمی 2684
447 گزارش تکمیلی سحنرانی آقای دکتر کاویانی راد پیرامون ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2245
448 پیام تشکر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر سید مصطفی هاشمی 2054
449 گزارش برگزاری سخنرانی ماهیت جغرافیای سیاسی توسط آقای دکتر کاویانی راد سید مصطفی هاشمی 1693
450 اطلاعیه دعوت به شرکت در هفتمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران «حکمرانی، سیاست و دوستی» سید مصطفی هاشمی 2081
451 گزارش تصویری همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2466
452 سخنرانی علمی ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 1783
453 مصاحبه با آقای دکتر کاویانی راد دبیر علمی همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2197
454 گزارش تصویری مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا حافظ نیا سید مصطفی هاشمی 2267
455 مجموعه مقالات همایش ژئوپلیتیک شیعه حمیدرضا حافظ نیا 5583
456 اطلاعیه شماره 1: ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1889
457 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1794
458 دوره های آموزشی انجمن ژئوپلیتیک سید مصطفی هاشمی 1689
459 اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران سید مصطفی هاشمی 1855
460 حضور دکتر براری در انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1876