اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
441 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1721
442 دوره های آموزشی انجمن ژئوپلیتیک سید مصطفی هاشمی 1622
443 اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران سید مصطفی هاشمی 1776
444 حضور دکتر براری در انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1824
445 گزارش دهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1500
446 تمدید ارسال آثار به دومین دوره انتخاب برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1521
447 گزارش نهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1573
448 اولین جلسه ششمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران روابط عمومی 1660
449 گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران روابط عمومی 1631
450 نتایج نهایی رتبه‌های اول «انتخاب برترین آثار در جغرافیای سیاسی در سال 1389» روابط عمومی 1918
451 پاسخ وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک روابط عمومی 1751
452 همایش دولت محلی کارآمد در ایران روابط عمومی 3102
453 متن نامه اعتراضی انجمن ژئوپليتيك ايران در رابطه با حذف نام خليج‌فارس در نقشه‌هاي شركت گوگل روابط عمومی 2002