اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
421 سخنرانی علمی آقای دکتر حافظ نیا با موضوع مسئله فلسفه و ماهیت در جغرافیا سید مصطفی هاشمی 2473
422 گزارش تکمیلی سحنرانی آقای دکتر کاویانی راد پیرامون ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2124
423 پیام تشکر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر سید مصطفی هاشمی 1887
424 گزارش برگزاری سخنرانی ماهیت جغرافیای سیاسی توسط آقای دکتر کاویانی راد سید مصطفی هاشمی 1572
425 اطلاعیه دعوت به شرکت در هفتمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران «حکمرانی، سیاست و دوستی» سید مصطفی هاشمی 1979
426 گزارش تصویری همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2314
427 سخنرانی علمی ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 1635
428 مصاحبه با آقای دکتر کاویانی راد دبیر علمی همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2065
429 گزارش تصویری مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا حافظ نیا سید مصطفی هاشمی 2082
430 مجموعه مقالات همایش ژئوپلیتیک شیعه حمیدرضا حافظ نیا 5396
431 اطلاعیه شماره 1: ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1737
432 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1657
433 دوره های آموزشی انجمن ژئوپلیتیک سید مصطفی هاشمی 1555
434 اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران سید مصطفی هاشمی 1708
435 حضور دکتر براری در انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1759
436 گزارش دهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1428
437 تمدید ارسال آثار به دومین دوره انتخاب برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1442
438 گزارش نهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1500
439 اولین جلسه ششمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران روابط عمومی 1581
440 گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران روابط عمومی 1537