اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
421 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1362
422 گزارش تکمیلی سخنرانی رقابت های ژئوپلیتیک و مصلحت های راهبردی در روابط ایران و امریکا سید مصطفی هاشمی 1363
423 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای فمینیسم سید مصطفی هاشمی 1351
424 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1318
425 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1325
426 نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب جغرافیای انتخابات برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1519
427 سخنرانی علمی چیستی جغرافیای جنسیت برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1502
428 گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران - پدافند غير عامل حمیدرضا نصرتی 1683
429 گزارش تکمیلی سحنرانی چشم انداز تحولات سوریه سید مصطفی هاشمی 1497
430 همایش ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1693
431 پنجمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1487
432 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1441
433 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1580
434 دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1607
435 سخنرانی علمی آقای دکتر حافظ نیا با موضوع مسئله فلسفه و ماهیت در جغرافیا سید مصطفی هاشمی 2602
436 گزارش تکمیلی سحنرانی آقای دکتر کاویانی راد پیرامون ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2198
437 پیام تشکر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر سید مصطفی هاشمی 1982
438 گزارش برگزاری سخنرانی ماهیت جغرافیای سیاسی توسط آقای دکتر کاویانی راد سید مصطفی هاشمی 1646
439 اطلاعیه دعوت به شرکت در هفتمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران «حکمرانی، سیاست و دوستی» سید مصطفی هاشمی 2046
440 گزارش تصویری همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2407