اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
421 هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1453
422 دومین جلسه کمیته انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1483
423 حضور رایزن سیاسی سفارت ژاپن در ایران در انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1419
424 مصاحبه دکتر محمدرضاحافظ نیا با فصلنامه فرانسوی کانفلیت حمیدرضا نصرتی 1489
425 مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران در هفتمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری حمیدرضا نصرتی 1460
426 پیام تسلیت به آقای دکتر مرتضی قورچی حمیدرضا نصرتی 1687
427 پیام تبریک به سرکار خانم دکتر زهرا احمدی پور حمیدرضا نصرتی 1736
428 خبرنامه شماره بهار 94 حمیدرضا نصرتی 1532
429 بررسی وضعیت کنونی ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 1552
430 متن کامل سخنرانی خانم دکتر میر حیدر با عنوان مراحل تکوین مباحث و مفاهیم جغرافیای سیاسی دریاها در دوران مدرن حمیدرضا نصرتی 1549
431 نشست دوم رؤسای انجمن های علوم جغرافیایی برای تشکیل اتحادیه حمیدرضا نصرتی 1668
432 فراخوان نهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی حمیدرضا نصرتی 1528
433 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 1389
434 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 1476
435 متن کامل سخنرانی آقای دکتر یدالله کریمی پور حمیدرضا نصرتی 2123
436 انعقاد تفاهم نامه همكاري انجمن ژئوپلیتیک ایران با انجمن انسان شناسی و فرهنگ حمیدرضا نصرتی 1617
437 فراخوان دریافت مقاله هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1732
438 مراحل تکوین مباحث و مفاهیم جغرافیای سیاسی دریاها در دوران مدرن حمیدرضا نصرتی 1575
439 قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند حمیدرضا نصرتی 1523
440 گزارش سفر بازدید از مرزهای شرقی استان خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 1822