اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
421 سخنرانی علمی نگاهی به تحولات اخیر روابط ایران و آذربایجان برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1183
422 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1407
423 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1289
424 پیام تسلیت خدمت آقای دکتر نبی اله رشنو سید مصطفی هاشمی 1378
425 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای رادیکال سید مصطفی هاشمی 1572
426 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1440
427 پیام تبریک ارتقاء علمی استادی خانم دکتر پیشگاهی فرد سید مصطفی هاشمی 2677
428 ششمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1458
429 سخنرانی علمی جغرافیای رادیکال برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1477
430 جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1419
431 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1412
432 گزارش تکمیلی سخنرانی رقابت های ژئوپلیتیک و مصلحت های راهبردی در روابط ایران و امریکا سید مصطفی هاشمی 1414
433 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای فمینیسم سید مصطفی هاشمی 1394
434 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1371
435 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1373
436 نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب جغرافیای انتخابات برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1568
437 سخنرانی علمی چیستی جغرافیای جنسیت برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1546
438 گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران - پدافند غير عامل حمیدرضا نصرتی 1730
439 گزارش تکمیلی سحنرانی چشم انداز تحولات سوریه سید مصطفی هاشمی 1539
440 همایش ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1738