اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
401 مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1364
402 سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1600
403 سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1616
404 سخنرانی علمی آسیب شناسی فضای حاکم بر نظام آموزشی موجود برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1386
405 فراخوان مقاله مجله ی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 2270
406 اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1296
407 برنامه نهایی همایش دیپلماسی هسته ای حمیدرضا نصرتی 1334
408 سخنرانی علمی آسیب شناسی فضای حاکم بر نظام اموزشی موجود حمیدرضا نصرتی 1519
409 پیام تبریک به جناب آقای دکتر مراد کاویانی راد حمیدرضا نصرتی 1637
410 تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1432
411 گزارش ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزي و مدیریت شهري با تاکید بر مولفه هاي شهر ایرانی - اسلامی حمیدرضا نصرتی 1603
412 تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 1254
413 نشست علمی نسبت بین جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 1382
414 گزارش سفر علمی اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد حمیدرضا نصرتی 1462
415 همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت حمیدرضا نصرتی 1658
416 تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 1261
417 همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1335
418 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1297
419 اطلاعیه سخنرانی حمیدرضا نصرتی 1393
420 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 1364