اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
401 پیام تبریک به جناب آقای دکتر محمد اخباری حمیدرضا نصرتی 1571
402 مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران در همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی حمیدرضا نصرتی 1364
403 میزگرد علمی ژئوپلیتیک انتقادی حمیدرضا نصرتی 1425
404 سخنرانی علمی "جغرافیا: نخست در خدمت صلح " برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1561
405 سخنرانی علمی ژئوپلیتیک و تحولات تاریخی در ایران حمیدرضا نصرتی 1473
406 سخنرانی علمی جغرافیا: نخست در خدمت صلح حمیدرضا نصرتی 1554
407 متن کامل سخنرانی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1751
408 مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1389
409 سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1629
410 سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1649
411 سخنرانی علمی آسیب شناسی فضای حاکم بر نظام آموزشی موجود برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1409
412 فراخوان مقاله مجله ی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 2341
413 اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1326
414 برنامه نهایی همایش دیپلماسی هسته ای حمیدرضا نصرتی 1363
415 سخنرانی علمی آسیب شناسی فضای حاکم بر نظام اموزشی موجود حمیدرضا نصرتی 1547
416 پیام تبریک به جناب آقای دکتر مراد کاویانی راد حمیدرضا نصرتی 1664
417 تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1459
418 گزارش ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزي و مدیریت شهري با تاکید بر مولفه هاي شهر ایرانی - اسلامی حمیدرضا نصرتی 1630
419 تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 1285
420 نشست علمی نسبت بین جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 1415