اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
41 اولین کنگره بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها حمیدرضا نصرتی 456
42 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ، گذشته ، حال ، آینده ؛ ایران حمیدرضا نصرتی 399
43 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 305
44 عشق به میهن، توتیای ایران امروز حمیدرضا نصرتی 462
45 روابط موثر ژئوپلیتیک پایه ی ایران و فرانسه؛ فرصت یا آسیب؟ حمیدرضا نصرتی 470
46 دومین نشست گروه گفت‌و‌گوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی با عنوان روابط ایران و فرانسه از منظر ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 429
47 کتاب ژئوپلیتیک شهری توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. حمیدرضا نصرتی 381
48 جغرافیا و سیاست: نقش دولتمردان و نظامیان در توسعه آموزش جغرافیا در ایران حمیدرضا نصرتی 349
49 پوتین، پطر ثانی حمیدرضا نصرتی 401
50 انجمن ژئوپلیتیک ایران با مشارکت خانه فرهنگ ایده برگزار می کند: حمیدرضا نصرتی 404
51 سمپوزیوم تخصصی آب حمیدرضا نصرتی 488
52 گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي حمیدرضا نصرتی 423
53 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 413
54 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 469
55 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 493
56 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 455
57 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 558
58 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 447
59 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 494
60 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 548