اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
41 هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حمیدرضا نصرتی 171
42 گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی شهرستانهای درگز( مرز باجگیران و لطف آباد) و شهر تاریخی کلات نادری حمیدرضا نصرتی 202
43 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 243
44 بازنمائی تحولات ژئوپلیتیکی همه پرسی استقلال در کردستان عراق حمیدرضا نصرتی 286
45 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه، گذشته، حال و آینده حمیدرضا نصرتی 393
46 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 464
47 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 467
48 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 397
49 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 377
50 همایش بین المللی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 521
51 میزگرد تخصصی پیامدهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات سال 96 حمیدرضا نصرتی 420
52 نقش ژئواستراتژی در سیاست های آفندی و پدافندی روسیه حمیدرضا نصرتی 435
53 گزارش سفر علمی- فرهنگی به مناطق مرزی تایباد و سرخس حمیدرضا نصرتی 491
54 پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس حمیدرضا نصرتی 428
55 سخنرانی علمی: چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی حمیدرضا نصرتی 420
56 اطلاعیه چاپ کتاب حمیدرضا نصرتی 431
57 کتاب جغرافیا و جهانی شدن توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید. حمیدرضا نصرتی 408
58 اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 426
59 حلقه گمشده ژئوپلیتیک امنیت؛ ازگذشته تا دوران ما حمیدرضا نصرتی 537
60 برگزاری نشست مشترک انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 368