اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
41 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 99
42 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 111
43 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 96
44 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 91
45 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 167
46 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 180
47 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی6) حمیدرضا نصرتی 178
48 کارگاه آموزشی مقاله نویسی حمیدرضا نصرتی 230
49 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 215
50 کارگاه آموزشی آنلاین حمیدرضا نصرتی 219
51 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 209
52 انتخابات و پدیده نوکیسه گی حمیدرضا نصرتی 217
53 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 226
54 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 204
55 نشست یک روزه بحران قره باغ حمیدرضا نصرتی 254
56 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 204
57 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 240
58 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 234
59 برگزاری همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان (ابعاد مفهومی و عملی) حمیدرضا نصرتی 214
60 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 212