اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 202
22 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 248
23 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 213
24 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 191
25 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 188
26 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 199
27 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 175
28 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 183
29 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 172
30 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 381
31 سخنرانی دکتر جواد اطاعت با عنوان: توسعه و توسعه نیافتگی در ایران حمیدرضا نصرتی 155
32 گزارش نشست تخصصی مرزبانی خراسان رضوی؛ مأموریت ها و جایگاه پژوهش درآن حمیدرضا نصرتی 125
33 هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حمیدرضا نصرتی 107
34 گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی شهرستانهای درگز( مرز باجگیران و لطف آباد) و شهر تاریخی کلات نادری حمیدرضا نصرتی 150
35 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 197
36 بازنمائی تحولات ژئوپلیتیکی همه پرسی استقلال در کردستان عراق حمیدرضا نصرتی 231
37 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه، گذشته، حال و آینده حمیدرضا نصرتی 323
38 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 396
39 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 391
40 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 337