اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه، گذشته، حال و آینده حمیدرضا نصرتی 222
22 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 277
23 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 245
24 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 240
25 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 214
26 همایش بین المللی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 337
27 میزگرد تخصصی پیامدهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات سال 96 حمیدرضا نصرتی 254
28 نقش ژئواستراتژی در سیاست های آفندی و پدافندی روسیه حمیدرضا نصرتی 305
29 گزارش سفر علمی- فرهنگی به مناطق مرزی تایباد و سرخس حمیدرضا نصرتی 323
30 پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس حمیدرضا نصرتی 269
31 سخنرانی علمی: چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی حمیدرضا نصرتی 256
32 اطلاعیه چاپ کتاب حمیدرضا نصرتی 273
33 کتاب جغرافیا و جهانی شدن توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید. حمیدرضا نصرتی 257
34 اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 261
35 حلقه گمشده ژئوپلیتیک امنیت؛ ازگذشته تا دوران ما حمیدرضا نصرتی 371
36 برگزاری نشست مشترک انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 222
37 امضاء تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 273
38 تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران(به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز ) حمیدرضا نصرتی 355
39 نشست چشم انداز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حمیدرضا نصرتی 282
40 واقع نگری یا عوام فریبی، نگاهی به تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری؛ حمیدرضا نصرتی 318