اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
181 گزارش مجمع عمومی سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 541
182 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 488
183 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 591
184 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 502
185 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 550
186 پیام تبریک به دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 515
187 کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 544
188 آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد محمدرضا سحاب حمیدرضا نصرتی 507
189 رشته نشست‌های جغرافیای سیاسی: برداشت‌ها و رویکردها حمیدرضا نصرتی 571
190 دیدار اعضای اندیشکده ژئوپلیتیک فارابی دانشگاه فردوسی مشهد با آقای دکتر رحیم صفوی حمیدرضا نصرتی 565
191 اطلاعیه تدوین کتاب در حوزه مرز و مرزبانی با رویکرد نظامی، دفاعی و امنیتی حمیدرضا نصرتی 541
192 سخنرانی دکتر میرحیدر حمیدرضا نصرتی 604
193 اولین جلسه کمیته علمی همایش اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیکی مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای حمیدرضا نصرتی 582
194 اطلاعیه تمدید عضویت حمیدرضا نصرتی 538
195 همایش اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیکی مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای حمیدرضا نصرتی 663
196 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر عمران راستی حمیدرضا نصرتی 789
197 پیام تسلیت به استاد ارجمند جناب آقای سرلشکر دکتر صفوی حمیدرضا نصرتی 652
198 نشست آسیب شناسی آموزش و پژوهش در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 633
199 طرح ابتکار صلح هرمز حمیدرضا نصرتی 642
200 سیاست های ژئواستراتژیک ایران برای تغییرخاورمیانه حمیدرضا نصرتی 846