اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
181 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 741
182 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 732
183 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 692
184 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 786
185 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 828
186 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 774
187 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 786
188 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 836
189 همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 919
190 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 775
191 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 786
192 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی سید مصطفی هاشمی 674
193 سخنرانی علمی نقش نیروی دریایی راهبردی در تامین امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 720
194 بزرگداشت روز ملی خلیج فارس سید مصطفی هاشمی 691
195 نقد و بررسی کتاب مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 887
196 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک سید مصطفی هاشمی 773
197 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی حمیدرضا نصرتی 760
198 جاده ابریشم جدید و جایگاه ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 735
199 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 811
200 جلسه هم اندیشی و هم فکری به کار گیری فارغ التحصیلان رشته جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 792