اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
181 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 856
182 گزارشی ازسفر علمی _ فرهنگی به مناطق مرزی شرق و شمال شرقی استان خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 969
183 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 864
184 جلسه سخنرانی علمی با عنوان بینش و روش در جغرافیای سیاسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 930
185 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 934
186 پیام تسلیت به آقای دکتر عطا اله عبدی حمیدرضا نصرتی 1005
187 سخنرانی علمی با عنوان بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 843
188 سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به مناطق مرزی و منطقه آزاد ارس حمیدرضا نصرتی 832
189 نشست تخصصی روز ملی جمعیت حمیدرضا نصرتی 794
190 امضای تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشکده جغرافیای انتظامی حمیدرضا نصرتی 740
191 امضاء تفاهم نامه مشترک میان مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 812
192 اولین جلسه کمیته علمی همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 839
193 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 817
194 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 785
195 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 797
196 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 741
197 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 825
198 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 900
199 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 816
200 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 835