اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
161 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 847
162 پیام تسلیت به آقای دکتر عطا اله عبدی حمیدرضا نصرتی 900
163 سخنرانی علمی با عنوان بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 747
164 سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به مناطق مرزی و منطقه آزاد ارس حمیدرضا نصرتی 738
165 نشست تخصصی روز ملی جمعیت حمیدرضا نصرتی 706
166 امضای تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشکده جغرافیای انتظامی حمیدرضا نصرتی 647
167 امضاء تفاهم نامه مشترک میان مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 697
168 اولین جلسه کمیته علمی همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 744
169 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 727
170 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 696
171 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 679
172 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 648
173 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 737
174 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 787
175 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 735
176 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 753
177 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 794
178 همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 875
179 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 739
180 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 749