اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
161 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 903
162 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 838
163 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 894
164 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 920
165 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 857
166 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 764
167 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 837
168 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 753
169 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 769
170 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 739
171 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 775
172 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1828
173 سخنرانی دکتر جواد اطاعت با عنوان: توسعه و توسعه نیافتگی در ایران حمیدرضا نصرتی 800
174 گزارش نشست تخصصی مرزبانی خراسان رضوی؛ مأموریت ها و جایگاه پژوهش درآن حمیدرضا نصرتی 730
175 هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حمیدرضا نصرتی 686
176 گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی شهرستانهای درگز( مرز باجگیران و لطف آباد) و شهر تاریخی کلات نادری حمیدرضا نصرتی 722
177 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 727
178 بازنمائی تحولات ژئوپلیتیکی همه پرسی استقلال در کردستان عراق حمیدرضا نصرتی 791
179 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه، گذشته، حال و آینده حمیدرضا نصرتی 1379
180 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 1073