اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
161 اولین جلسه کمیته علمی همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 708
162 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 695
163 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 664
164 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 638
165 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 599
166 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 700
167 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 734
168 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 702
169 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 710
170 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 745
171 همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 828
172 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 700
173 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 705
174 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی سید مصطفی هاشمی 602
175 سخنرانی علمی نقش نیروی دریایی راهبردی در تامین امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 636
176 بزرگداشت روز ملی خلیج فارس سید مصطفی هاشمی 614
177 نقد و بررسی کتاب مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 795
178 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک سید مصطفی هاشمی 700
179 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی حمیدرضا نصرتی 652
180 جاده ابریشم جدید و جایگاه ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 638