اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
141 سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به مناطق مرزی و منطقه آزاد ارس حمیدرضا نصرتی 615
142 نشست تخصصی روز ملی جمعیت حمیدرضا نصرتی 592
143 امضای تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشکده جغرافیای انتظامی حمیدرضا نصرتی 536
144 امضاء تفاهم نامه مشترک میان مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 587
145 اولین جلسه کمیته علمی همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 629
146 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 618
147 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 576
148 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 547
149 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 506
150 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 611
151 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 646
152 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 614
153 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 636
154 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 663
155 همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 712
156 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 623
157 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 614
158 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی سید مصطفی هاشمی 511
159 سخنرانی علمی نقش نیروی دریایی راهبردی در تامین امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 542
160 بزرگداشت روز ملی خلیج فارس سید مصطفی هاشمی 545