اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
121 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم) حمیدرضا نصرتی 266
122 برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 310
123 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 272
124 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم) حمیدرضا نصرتی 280
125 مصاحبه آقای دکتر حمداله سجاسی حمیدرضا نصرتی 279
126 تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حمیدرضا نصرتی 282
127 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوم) حمیدرضا نصرتی 263
128 مصاحبه آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 247
129 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی اول) حمیدرضا نصرتی 235
130 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 273
131 مصاحبه آقای دکتر هادی اعظمی حمیدرضا نصرتی 369
132 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی2) حمیدرضا نصرتی 356
133 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی1) حمیدرضا نصرتی 350
134 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی3) حمیدرضا نصرتی 369
135 ثبت همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 338
136 متن سخنرانی دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 396
137 مقاله طرح تحول بنیادین ساختار سازمانی و دستگاه اداری حکومت جمهوری اسلامی ایران حمیدرضا نصرتی 428
138 مراسم بزرگداشت (مجازی) دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 407
139 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 396
140 سردشت قربانی استراتژی حزب بعث حمیدرضا نصرتی 436