اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
101 تصاویری از برگزاری نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی حمیدرضا نصرتی 307
102 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 301
103 راهنمای پرداخت وجه به همایش حمیدرضا نصرتی 245
104 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 231
105 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 286
106 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 288
107 موانع سیاسی عمده سد راه توسعه کشور واثرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 335
108 همگرایی همسایگان شمالی حمیدرضا نصرتی 321
109 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هفتم) حمیدرضا نصرتی 309
110 سومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 302
111 دومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 286
112 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی ششم) حمیدرضا نصرتی 275
113 اولین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 282
114 راه اندازی پیج اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 279
115 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 254
116 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم) حمیدرضا نصرتی 251
117 سخنرانی آقای دکتر اعظمی حمیدرضا نصرتی 242
118 سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 290
119 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 282
120 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 292