اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
101 جلسه سخنرانی علمی با عنوان بینش و روش در جغرافیای سیاسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 522
102 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 526
103 پیام تسلیت به آقای دکتر عطا اله عبدی حمیدرضا نصرتی 539
104 سخنرانی علمی با عنوان بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 445
105 سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به مناطق مرزی و منطقه آزاد ارس حمیدرضا نصرتی 451
106 نشست تخصصی روز ملی جمعیت حمیدرضا نصرتی 420
107 امضای تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشکده جغرافیای انتظامی حمیدرضا نصرتی 388
108 امضاء تفاهم نامه مشترک میان مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 396
109 اولین جلسه کمیته علمی همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 460
110 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 456
111 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 387
112 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 367
113 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 337
114 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 424
115 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 471
116 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 457
117 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 471
118 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 461
119 همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 510
120 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 425