اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کارگاه آموزشی اصول کشورداری حمیدرضا نصرتی 22
2 تبیین فلسفی جغرافیای سیاسی دریاها حمیدرضا نصرتی 46
3 جغرافیای سیاسی؛ علم کشورداری بهینه (نکته­ ای برای مسئولین،مدیران و برنامه­ ریزان کشور) حمیدرضا نصرتی 73
4 گزارش سفر علمی - فرهنگی به استان هرمزگان –سواحل مکران و استان سیستان و بلوچستان حمیدرضا نصرتی 131
5 پیام تبریک ارتقاء علمی دانشیاری به جناب آقای دکتر هادی ویسی حمیدرضا نصرتی 146
6 پیام تسلیت به استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامحسن حیدری حمیدرضا نصرتی 202
7 خروج ایالات متحده از سوریه و تمرکز ژئواستراتژیک بر حوزه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 227
8 تفکیک وظایف اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 262
9 جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 303
10 نامزدهای نهمین دوره هیات مدیره و بازس انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 265
11 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 187
12 پیام تسلیت به استاد اجمند سرکار خانم دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 186
13 نقش مناطق آزاد در شرایط تحریم حمیدرضا نصرتی 172
14 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 174
15 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 164
16 ناسیونالیسم جنگ می آورد یا جنگ، ناسیونالیسم؟ حمیدرضا نصرتی 159
17 نشست علمی نقش مناطق آزاد در شرایط جدید تحریم حمیدرضا نصرتی 157
18 برگه وکالت حمیدرضا نصرتی 164
19 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 169
20 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 190