نشست چشم انداز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

  • PDF

نشست چشم انداز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوریسخنرانان :


دکتر علی محمد حاضری - استاد جامعه شناسی دانشگاه  تربیت مدرس

دکتر جلیل دارا - استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مراد کاویانی راد - استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

زمان:   یکشنبه  17 اردیبهشت    96                 ساعت 10 الی 13

مکان: سالن 17 شهریور دانشگاه خوارزمی تهران