نشست علمی: بررسی پیامدهای بحران آب در ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:


نشست علمی: بررسی پیامدهای بحران آب در ایران


سخنرانان:

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی و مهندس محمد درویش


زمان: یکشنبه 20 اردیبهشت ماه 1394   ساعت 15 الی 17

مکان: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن دکترشکوئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 19 ارديبهشت 1394 ساعت 08:23