" اطلاعیه"

  • PDF

به اطلاع أعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می­رساند آن دسته از عزیزانی که مهلت يك ساله کارت عضويت آنها تا شهریور ماه 1392  پایان می­یابد برای تمدید عضویت خود تا پایان شهریور ماه  اقدام  فرمایند. نیاز به يادآوري است كه استفاده از مزاياي انجمن، شركت در همایش ها و نشست­های  مرتبط با انجمن مستلزم  تمدید عضويت اعضا مي­باشد.

حق عضويت ساليانه براي اعضا به شرح زير است:

-  براي اعضاي پيوسته (دانش آموختگان ارشد به بالا): 30 هزار تومان

- براي اعضاي وابسته (دانش آموختگان رشته هاي غیر مرتبط): 20 هزار تومان

- براي اعضاي دانشجويي (دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد): 5 هزار تومان

شماره حساب انجمن ژئوپلیتیک ایران:

0143378632  بانک تجارت دانشگاه تربیت مدرس

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 06 شهریور 1392 ساعت 12:22