پیام تشکر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر

  • PDF
با سلام
بدینوسیله از تمامی سروران و عزیزانی که به مناسبت درگذشت برادر عزیزم شادروان مهندس حسین میر حیدر در مجلس ترحیم آن مرحوم حضور به هم رسانیدند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

دکتر دره میرحیدر