گزارش برگزاری سخنرانی ماهیت جغرافیای سیاسی توسط آقای دکتر کاویانی راد

  • PDF

بسمه تعالی

به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری انجمن علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، سخنرانی با موضوع ماهیت جغرافیای سیاسی و با سخنرانی جناب آقای دکتر کاویانی راد در روز دو شنبه 23 اردیبهشت سال 1392 با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و علاقمندان در تالار اجتماعات دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران برگزار شد. گزارش تکمیلی متعاقباً ارائه خواهد شد.