اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران

  • PDF

اطلاعیه شماره 1:  تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران

بدینوسیله به اطلاع می رساند  زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران به مهر ماه 1392موکول گردید.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 18 دی 1391 ساعت 18:57