گزارش دهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی

  • PDF

گزارش دهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی

دهمین جلسه کارگروه واژه ­گزینی جغرافیای سیاسی با حضور اعضاء و نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تاریخ 1391/09/22 در محل انجمن ژئوپلیتیک ایران تشکیل گردید. در این جلسه اعضای کارگروه به بررسی 20 واژه  و ارائه یک تعریف برای واژه­‌های مزبور پرداختند.

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 26 آذر 1391 ساعت 19:05