گزارش نهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی

  • PDF

نهمین جلسه کارگروه واژه ­گزینی جغرافیای سیاسی با حضور اعضاء و نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تاریخ 1391/09/08 در محل انجمن ژئوپلیتیک ایران تشکیل گردید. در این جلسه اعضای کارگروه به بررسی واژه ها و ارائه یک تعریف برای واژه­‌های مزبور پرداختند.
آخرین به روز رسانی در يكشنبه 26 آذر 1391 ساعت 19:15