سومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی»

  • PDF

سومین نشست از سلسله نشست های مجازی همایش ملی《ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی بارویکرد آمایشی》 با محوریت " امنیت و توسعه پایدار "  با سخنرانی جناب آقای دکتر محسن جانپرور، استادیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.....

سخنران:

جناب آقای دکتر محسن جانپرور  (استادیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)...

عنوان سخنرانی:

امنیت و توسعه پایدار

زمان برگزاری نشست:

چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۹

ساعت ۲۰.


برای شرکت در این نشست در صفحه اینستاگرام ما عضو شوید.


https://www.instagram.com/p/CFtXLlZAe2E/?igshid=a9usr1yy1gfq