"توطئه قرن"

  • PDF

۲۷ سال پیش وقتی قرار داد اسلو وحدت میان گروههای فلسطینی را نابود کرد شعار  یاسرعرفات"برد برد" بود . پذیرش موجودیت اسرائیل را نقدا با وعده فلسطین نسیه معامله کرد.

مسخره بود اما حاکمیت نه مالکیت بخش کوچکی از سرزمین های خود را با استقلال و تمامیت ارضی فلسطین معامله کرد و هویت فلسطینی بودن را به تاریخ سپرد.
ایده دو کشوری هیچگاه توسط ایالات متحده وصهیونیستها قابل پذیرش نبوده و نخواهد بود. آنها همه فلسطین را میخواهنداز نهر تا بحر و با این آرمان کسی نمیتواند بخشی از بیت المقدس را پایتخت اسرائیل کند.
فلسطین دو عنصر اصلی ساخت کشور یعنی "ملت" و "سرزمین" را دارد و این ملت فلسطین است که میتواند برای اداره سرزمین و تنظیم روابط بین المللیش از بین نخبگان فلسطینی "حکومت" بسازد.
اسرائیل در طول تاریخ نه ملتی داشته و نه سرزمینی.
مشتی آواره بدنام با غصب سرزمین دیگران نمیتوانند کشور ی جعلی بسازند.

از تاریخ بیاموزیم هر قرار دادی که یک طرف آن ایالات متحده باشد  و با سراب برد برد پیش برود در بطن خود آبستن  تحقیر ابدی"معامله قرن" خواهد بود.

عمران علیزاده
استادیار جغرافیای سیاسی

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 13:16