عضویت آقای دکتر سید هادی زرقانی در کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی شورای عتف

  • PDF

بر اساس ابلاغ معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سید هادی زرقانی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس شعبه استان خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک ایران به مدت چهار سال به عضویت حقیقی کمیسون  تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند.

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 29 دی 1398 ساعت 11:34