اطلاعیه تمدید عضویت

  • PDF

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند: جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن در اوایل دیماه برگزار می گردد. طبق اساسنامه انجمن، اعضایی حق شرکت در این جلسه را دارند که دارای کارت عضویت پیوسته معتبر باشند. لذا آن دسته از عزیزانی که مهلت یکساله کارت عضویت آنها تا پایان آذرماه ۱۳۹۸ به اتمام می رسد، برای تمدید عضویت خود و شرکت در جلسه تا ۲۰ آذر ماه اقدام فرمایند. همچنین تاکید می‌شود که ۲۰ آذر ماه آخرین فرصت برای تمدید کارتهای عضویت جهت شرکت در مجمع عمومی می‌باشد.
شماره کارت بانکی انجمن ژئوپلیتیک ایران برای پرداخت حق عضویت: ( بانک تجارت- شعبه دانشگاه تربیت مدرس)

5859

8370

0041

8539

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 05 آذر 1398 ساعت 16:54