حضور دانشجویان جغرافیای سیاسی در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد

  • PDF

حضور دانشجویان جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران_شعبه خراسان رضوی و سرپرستی دکتر هادی اعظمی برگزار گردید. گزارش تصویری این برنامه در پیوست قابل مشاهده است.

گزارش تصویری