همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414(ش)

  • PDF

همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414(ش)

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات

1397-07-30

تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-08-10

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-09-15

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-10-15

تاریخ شروع کنفرانس
1398-02-08

تاریخ پایان کنفرانس
1398-02-09

آدرس وبسایت همایش: https://fiw.ut.ac.ir/

آخرین به روز رسانی در شنبه 14 مهر 1397 ساعت 17:48