لینک جدید فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

  • PDF

اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم. برای بازدید و مشاهده وبسایت جدید فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک به  آدرس زیر مراجعه کنید.

آدرس وبسایت فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک:http://journal.iag.ir/volume_6766.html

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 03 مهر 1397 ساعت 09:27