اطلاعیه

  • PDF

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند  دفتر انجمن از تاریخ 1397/05/01 الی 1397/05/31 به مدت یک ماه تعطیل می باشد.

روابط عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران