هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  • PDF

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مهلت ارسال مقالات:  1396/10/30

تاریخ شروع کنفرانس:  1397/02/19

تاریخ پایان کنفرانس:    1397/02/20

وب سایت کنفرانس: http://conference.olgou.ir/

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 03 آبان 1396 ساعت 10:26